BLOGGER TEMPLATES AND IMVU Layouts »

Gledanje u pasulj

Za ovo gatanje mogu se uzeti zrna kukuruza, sočiva, ječma, boba ili pasulja – koji se najčešće i upotrebljava u ovu svrhu. Otuda, postoji kod nas uzrečica ,,Nisam gledao u pasulj’’ ili ,,Da ti gledam u pasulj’’ ili ,,Da ti gledam u bob’’. Njegoš o tome kaže u ,,Gorskom vjencu’’


Što bajete kao bajalice ali babe kad u bob vračaju?

Suština gledanja u pasulj sastoji se u tome što zainteresovana osoba u svojim mislima postavi zrnevlju pitanje: o zdravlju, sreći, ljubavi, putu, poslovima, neverstvu, braku ili šta već koga tišti, a gatara baca zrnevlje i prema njihovom rasporedu pokušava da odgovori na postavljena pitanja.Da li će odgovor zrnevlja biti povoljan ili ne, zavisi od broja i rasporeda zrna po gomilama.

Ovo bacanje zrna često je propraćeno bajanjem od strane gatare; tako je ,,gledanje u pasulj’’ više vračanje nego gatanje, pa ćemo ga opisati samo u najkraćim crtama.

Uzme se 41 zrno pasulja, dobro se promešaju i podele na tri približno jednake gomilice.

Od svake gomilice odbrojava se po 4 zrna, sve dok se ne dobije ostatak od 1, 2, 3 ili 4 zrna u svakoj gomilici. Ti ostaci ređaju se s’ leva na desno u prvi red, posmatrajući iz položaja gatare.

Ostala zrna se skupe, promešaju i ponovo podele u tri gomilice, iz kojih se ponovo na isti način odbrojavaju po 4 zrna a ostatak, kao i u prethodnom slučaju, ređa se u drugi red.

Na isti način se postupi još jednom tako da se dobiju tri reda po tri gomilice zrnevlja.

Prvi red zrna zove se čelo, drugi sredina a treći ili donji red zove se prag. Gomilice na levoj strani zovu se levi ili ženski red a na desnoj desni ili muški red, sve posmatrajući iz položaja gatare. Gomilica u sredini zove se srce.

Ovako poređanih devet gomilica daju odogovor samo na jedno pitanje a za svako pitanje vrši se novo bacanje odnosno ređanje.PRIMER REĐANJA ZRNA

DOBRI ZNACI KOD GLEDANJA U PASULJ.

Kada na čelo dođu u tri gomilice ukupno devet zrna bez obzira koliko je u kojoj.

Kada u gomilu srca – srednja gomila u srednjem redu, dođu 2 zrna a sa druge strane po 3.

Kada na pragu u srednjoj gomili padnu 3 zrna a sa strane po 1.

Kada u svakoj od 9 gomilica dođu po 3 ili 4 zrna, onda je to izvanredan znak.POVOLJNI ZNACI:NEPOVOLJNI ZNACI KOD GLEDANJA U PASULJ.

Ako u svakoj gomilici padne po 1 ili 2 zrna.

Ako u čelnom ili drugom redu dođu ukupno 6 ili manje zrna.

Ako na pragu dođu 4 ili 3 zrna.

Ako u srcu dođe 1, 3 ili 4 zrna.NEPOVOLJNI ZNACI.


0 коментара: