BLOGGER TEMPLATES AND IMVU Layouts »

Gatanje po sveći

Po tome kako se sveća zapali, kako gori i kako se gasi, neki gataju o sudbini kuće i ukućana.


Slavsku sveću pali domaćin i ako se sveća lako i odmah zapali, dobar je znak a ako se ugasi sama od sebe, loš je znak za domaćina i njegovu kuću. Negde veruju da to predskazuje smrt nekoga u kući.

Nije dobro ni kada sveća sve vreme suzi i ne sagoreva dobro već stalno kaplje.

Ako trostruka sveća koja se pali obično za Božić ne gori ravnomerno već neki korak gori sporije i suzi, znak je da će meko od ukućana umreti.

Ako za vreme Božićnog ručka dok gori sveća neko od ukućana ne vidi svoju senku na zidu ili je vidi bez glave ili sa jako izduženim vratom veruje se da taj neće dočekati živ sledeći Božić.

Kada se sveća stalno krivi ili prelomi, loš je znak za ukućane.

Po završetku slave sveća se gasi vinom pa po dimu ugašene sveće neki gataju šta će se desiti. Ako dim ide pravo u vis, dobar je znak a ako krivuda može se očekivati bolest u kući ili kod stoke. Ako dim ide pravo na nekog ukućana, taj će se razboleti ili umreti.

0 коментара: