BLOGGER TEMPLATES AND IMVU Layouts »

Gatanje po kobilici

U južnim delovima Srbije i u Makedoniji rasprostranjeno je gatanje u kobilicu – kokošju grudnu kost. Negde znakove na kobilici tumače slično kao i znakove na (plećki) a negde sasvim drugačije.

Evo nekoliko najpoznatijih gatanja.

Ako je na kobilici zdrava kost, dobar je znak za kuću a ako je prekinuta, kuću će zadesiti nesreća.

Rupice na karlici kobilice (izdubljeni deo) predskazuju da će neko od ukućana umreti – najčešće žena koja je živinu zaklala. Negde pak gataju da jedna rupica na karlici predskazuje samo bolest a više rupica znače smrt u kući.

Ako je prozirni – hrskavičavi deo kobilice tu i tamo malo crvenkast, biće bolesti u kući.

Ako na kobilici ima znakova koji liče na crvene barjake ili razapetu kožu, ti znakovi predskazuju štetu u stoci.

0 коментара: